× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP w Pyrzycach

Apteka szpitalna - Szpital Powiatowy

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Apteka szpitalna/zakładowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku

Zakres świadczonych usług:

  • Farmakologia kliniczna


Adres

91-570-04-68
Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1